Welke initiatieven rond Open Overheid ken jij?

Punaise op kaart

Voor de nieuwe website van het Expertisepunt Open Overheid zijn we op zoek naar zoveel mogelijk initiatieven rond Open Overheid, om een overzicht te kunnen bieden van bestaande initiatieven. Zo’n overzicht van bestaande voorbeelden kwam in de enquête die we eerder dit jaar gehouden hebben duidelijk als wens naar voren.

We horen om ons heen ook vaak dat we “vooral niet overal opnieuw het wiel moeten uitvinden”. Een heel mooi streven, waarbij het handig is om te weten welke wielen er al zijn. Help jij mee om een overzicht van bestaande initiatieven rond Open Overheid te maken? Vul dan hieronder één of meerdere initiatieven in die jij kent! Als je je mailadres invult, krijg je bericht wanneer het overzicht online staat.

De initiatieven komen op onze nieuwe website op een kaart te staan, met een korte omschrijving en een verwijzing naar meer informatie. Dit is dus ook een kans om jouw initiatief, of een initiatief dat je waardeert, op de kaart te zetten.

Bekijk hier de al ingestuurde initiatieven, dat voorkomt dubbel werk en geeft je een indruk van wat er zoal is ingevuld.

Alvast heel veel dank voor je bijdrage! Vragen of opmerkingen? Die horen we natuurlijk ook graag!

Advertenties

Pauzelandschap Galecopperzoom

energielab

De Galecopperzoom is een strook grond in Nieuwegein ‘in de oksel van’ de A2 en de A12, een gebied dat vanaf 2030 ontwikkeld gaat worden. De gemeente Nieuwegein onderzocht samen met anderen de mogelijkheid om ruimte te bieden aan tijdelijk ruimtegebruik. Dit tijdelijk gebruik wordt ook wel pauzelandschap genoemd. Hoe pakte Nieuwegein dit aan? Met wie ging de gemeente de samenwerking aan? En wat was de rol van het Energielab?
Lees verder

Meer ambitie graag!

Hanneke Snippen-Dullemond


Van Hanneke Snippen-Dullemond mag Nederland veel meer ambitie tonen als het gaat om modernisering van de overheid. “Natuurlijk een riskante opmerking, zo vlak na het rapport-Elias, en toch geloof ik erin”, zegt Hanneke op basis van haar internationale ervaringen.

Hanneke is vanuit het programma Open Overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken contactpersoon in Nederland voor het Open Government Partnership (OGP). Dit levert voor Nederland toegang tot een schat aan internationale kennis en ervaring op. We bevroegen Hanneke over de lessen die zij hieruit trekt en welke kansen zij ziet.

Lees verder

‘Wie zit er eigenlijk te wachten op meer informatie van de overheid?’

Dat is een vraag die zomaar aan bod kan komen tijdens het debat ‘Actieve openbaarheid, vanzelfsprekend of niet?’ dinsdag 28 oktober. Bij actieve openbaarheid maken overheden uit eigen beweging overheidsinformatie openbaar, zonder dat hier een informatieverzoek (een Wob-verzoek) aan vooraf gaat.

Aanstaande dinsdag gaan burgers, journalisten, ambtenaren en bestuurders met elkaar in debat over de behoefte aan actieve openbaarheid. De bijeenkomst wordt geopend door Michael Mekel, adviseur bij de Raad voor het Openbaar Bestuur en auteur van het invloedrijke advies Gij zult openbaar maken. Zowel de kabinetsvisie Open Overheid als de initiatiefwet Open Overheid bouwen voort op dit advies.

Na deze opening geven verschillende stakeholders vanuit overheid en samenleving aan wat zij vinden van actieve openbaarheid: wenselijk of niet wenselijk? Mogelijk of niet mogelijk? Vanzelfsprekend of onvermijdelijk? Dimitri Tokmetzis, journalist bij de Correspondent, is een van de deelnemers aan het debat. Hij schreef voor de Correspondent meerdere stukken over openbaarheid en transparantie.

Als Expertisepunt Open Overheid zijn we voorstander van meer openbare overheidsinformatie, uiteraard met inachtneming van de grenzen die bijvoorbeeld privacy hieraan stelt, en verwachten we dat er vanuit de samenleving behoefte is aan meer informatie. We zijn dan ook benieuwd naar het debat aanstaande dinsdag en hopen je daar te zien! 

Het Debat wordt georganiseerd door het Archief Atelier Actieve Openbaarheid.
Luisteren en meepraten in het debat? Je kunt je per mail aanmelden bij erika@stroomin.nl

Locatie: grote zaal stadsarchief Rotterdam, Hofplein 651, Rotterdam (route) van 15:00-16:30 uur (vanaf 14:30 uur inloop met koffie).

3 tips van Stef voor een meer Open Overheid

 

Vandaag gaf Stef van Grieken, technisch programmamanager bij Google.org, het laatste online college van de omooc ‘Waar is de overheid van’. Omooc is een reeks online lezingen rond de vraag waar de overheid van is, met veel aandacht voor innovatie.

Stef vertelde over het werk van Google.org, de filantropische tak van Google, en hij gaf een drietal tips voor een meer Open Overheid:

1. Transparant
Maak het inzichtelijk voor iedereen

Als je transparant bent, geef je mensen de mogelijkheid om mee te helpen, en aan te wijzen waar dingen mis gaan. Hoe meer mensen kijken naar content, hoe groter de kans dat er iemand is die een fout kan corrigeren. En als je inzichtelijk maakt wat je doet en welke informatie je als overheid hebt, kunnen mensen er iets mee. Als voorbeeld noemt hij een Britse website waarop inspectieresultaten van scholen in begrijpelijke taal werden weergegeven, zodat bezoekers van de website ook echt iets aan de informatie hadden.

2. Participatief
Maak gebruik van ieders competenties

Maak het participatief. Een beetje een raar woord volgens Stef, maar technologie en de netwerken die er inmiddels zijn bieden veel kansen. Als voorbeeld noemt hij het Argentijnse stadje La Plata, waar inwoners participatief budgetteren en gezamenlijk beslissen over 30% van de begroting. Dit gebeurt op kleine schaal trouwens ook dichter bij huis, bijvoorbeeld in de Indische Buurt in Amsterdam. Onder andere de Stichting Budget Monitoring is hier mee bezig.

3. Platform
Laat anderen op je bouwen

Geef anderen de mogelijkheid om verder te bouwen op wat er is. De overheid als platform. Hierbij noemt Stef een voorbeeld uit zijn eigen praktijk: Android. Google realiseerde zich op een gegeven moment dat het niet erg handig is om zelf alle apps voor Android telefoons te maken. Het besturingssysteem werd opengesteld voor derden, zodat zij ermee aan de slag konden. Dit leverde tal van nieuwe toepassingen en apps op.

De overheid zou ook meer als platform kunnen functioneren, bijvoorbeeld door gegevens beschikbaar te stellen als open data. Door meer open data beschikbaar te stellen, ontstaan nieuwe toepassingen die zorgen voor betere dienstverlening, waarbij de overheid faciliteert, in plaats van zelf ontwikkelt. Een voorbeeld hiervan is Open OV, een community die zichzelf als doel heeft gesteld hoogwaardige, actuele reisinformatie voor iedereen beschikbaar te maken.

Hangout met Stef
Aanstaande maandag, 20 oktober, is er vanaf 20.00 uur een online vraag en antwoordsessie met Stef van Grieken. Meer informatie daarover vind je via de website van omooc.

Stay tuned!
Gelukkig worden bovenstaande tips ook in Nederland al op diverse plekken in praktijk gebracht. Vanuit het Expertisepunt Open Overheid werken we momenteel aan een website waarop deze voorbeelden zichtbaar worden. En niet alleen voorbeelden komen aan bod. Ook de vragen en dilemma’s die bij Open Overheid komen kijken krijgen aandacht. Net als handreikingen op basis van bestaande initiatieven. Stay tuned!

Bedrijfsbezoek bij WeHelpen


Uitnodiging

Werk je bij een uitvoeringsorganisatie van de overheid? En zie je het belang in van een brede blik op de maatschappelijke taak van jouw organisatie? Maak dan op 13 november kennis met Gertjan van Rossum en Coen van de Steeg van WeHelpen. Hoe is het initiatief ontstaan en wat is het maatschappelijk rendement? Bij Coen is dat een heel persoonlijk verhaal en alleen dat is het voor mij al waard om deze bijeenkomst te organiseren.

Op 30 september won WeHelpen.nl de Mens&ICT Award omdat het een zichtbaar, aantoonbaar positief en blijvend effect teweegbrengt op mens en maatschappij. Wat zou WeHelpen voor de doelgroep van jouw uitvoeringsorganisatie kunnen betekenen? Over deze en andere vragen willen we een eerste vrijblijvende kennismaking organiseren op 13 november.

WeHelpen
Met wehelpen.nl kun je hulp vragen en hulp aanbieden. Ook kun je samen met bekenden zorgen voor een hulpnetwerk voor een ander. Op wehelpen.nl vind je hulpvragen en mensen die hulp aanbieden. Met wehelpen.nl help je mee. WeHelpen is gratis en voor iedereen. WeHelpen wil helpen vanzelfsprekend maken. En toch is het dat nog vaak niet. Volgens deze blog van Friso Coumou vallen organisaties die For Benefit gaan tussen de wal van For Profit en het schip van Not for Profit.

Is dat ook het geval bij WeHelpen? WeHelpen is een coöperatie en wehelpen.nl wordt dankzij de inzet van leden van de coöperatie gratis aangeboden aan iedere inwoner van Nederland. De coöperatie is opgericht door Achmea, Bureauvijftig, CZ, Menzis, PGGM, Rabobank, The Caretakers en VitaValley. Hoe groter de coöperatie wordt, hoe groter de sociale impact, de communicatie- en distributiekracht. Door samen te werken en investeringen te delen, creëert de coöperatie een krachtige sociale infrastructuur.

Uitvoeringsorganisaties van de overheid zoals UWV, de Belastingdienst, de SVB of DUO kunnen belang hebben bij krachtige sociale verbanden en een infrastructuur die ondersteunend is voor de eigen doelgroepen. Hoe zouden de uitvoeringsorganisaties van de overheid de samenwerking met WeHelpen kunnen aangaan (Open Aanpak)? Of van WeHelpen leren? Zonder meteen grootse verwachtingen te willen wekken is het interessant om ook deze thema’s eens te verkennen.

Praktisch
Datum: 13 november 2014
Tijd: 14.00 tot 16.00 uur
Locatie: Seats2meet Station Amersfoort (Stationsplein 49, Amersfoort)
Aanmelden: Pieter Kern (Pieter.Kern@duo.nl)
Doelgroep: managers en medewerkers van uitvoeringsorganisaties