Open Over…heid?

“Open Over…heid? Wat is dat ‘heid’ dan? Open over wat?”, zo poneerde een geïnteresseerde kennis wat provocerend. Toen ik vroeg naar haar behoefte bekende ze dat ze graag wat concrete voorbeelden hoort om een beeld te krijgen van waar Open Overheid over gaat. Daarom op verzoek van mijn kennis maar liefst negen voorbeelden van Open Overheid.

ARGU
ARGU is een online debatplatform voor ieder die zich in wil zetten voor politieke progressie. ARGU heeft drie doelen: crowd sourcen van innovatieve wetsvoorstellen, tegengaan van populisme en door inhoudelijke discussie te stimuleren en kiezers helpen bij het vergelijken van politieke partijen.

NFI Inside Out
Omdat het NFI niet aan alle verzoeken van organisaties, bedrijven en verenigingen voor een rondleiding gehoor kan geven, heeft het NFI samen met een filmproducent een filmconcept bedacht en het script geschreven. De film biedt inzicht in de wereld van forensics vandaag de dag.

Energiekracht Lochem
Energiekracht Lochem is een communicatieplatform van de gemeente Lochem die samenwerkt met o.a. Opgewekt Lochem (collectief van bouwers en installateurs uit de Lochemse bouwketen) en Lochem Energie (marketing organisatie) aan een energieneutrale samenleving en versterking van de lokale economie door de totstandkoming van concrete projecten te faciliteren.

PPMS Broekpolder Vlaardingen
De provincie Zuid-Holland, de gemeente Vlaardingen en de Federatie Broekpolder (burgerinitiatief) werken in een pilot samen aan de ontwikkeling van publiek-private-maatschappelijke samenwerking (PPMS) om van de Broekpolder een hoogwaardig natuur- en recreatiegebied te maken voor de inwoners van Vlaardingen en de regio.

MijnWOZ
Met MijnWOZ krijgt de burger (huizenbezitter) de mogelijkheid om juist vóór het vaststellen van de WOZ-waarde mee te denken en invloed uit te oefenen op de kenmerken die bepalend zijn voor het vaststellen van deze waarde. Dit heeft geleid tot meer inzicht en begrip bij de burgers en tot ongeveer 40% afname van bezwaren.

MijnBorne2030: Dynamische Dorpen
In Borne is in samenwerking met burgers, maatschappelijke partners en de gemeente een visie opgesteld genaamd MijnBorne2030. Uit vier scenario’s hebben burgers gekozen voor Dynamische Dorpen. DynamischeDorpen is het kader waarbinnen maatschappelijke partners en de gemeente in convenanten zich committeren aan het realiseren van in de visie gestelde doelen.

Noord-Holland Slimmer!
De provincie Noord-Holland en negen gemeenten zetten open data in als beleidsinstrument. Door open data gericht op lokale, actuele vraagstukken openbaar te maken kunnen gemeenten met burgers en andere stakeholders nieuwe oplossingen bedenken voor deze vraagstukken.

SchiedamsDOEN
Er is al bekend in Schiedam WAT er moet gebeuren (stadsvisie 2030) maar HOE de resultaten te bereiken, daarvoor betrekt de gemeente burgers, maatschappelijke organisaties, winkeliersverenigingen, coöperaties etc. Door allerlei partijen zijn 131 voorstellen ingediend, waarvan 70 bruikbaar, en daarvan zijn er 10 uit de startblokken en 20 in voorbereiding.

Stedelijke Verlichting Eindhoven 2030
In samenwerking met LightHouse/Solution partner of the Intelligent Lighting Institute at TU/e heeft de gemeente de Visie en Roadmap Stedelijke Verlichting Gemeente Eindhoven 2030 opgesteld. Doel is verlichting in de openbare ruimte op dusdanig vernieuwende wijze in te zetten, dat het bijdraagt aan de kwaliteit van leven in de stad, waarbij het belang van burgers is geborgd.

De bovengenoemde voorbeelden zijn een letterlijk citaat uit het juryrapport van de Nederlandse inzending OGP Awards. Als je meer wilt weten over één of meer van de negen voorbeelden, reserveer dan alvast 2 september in je agenda. Later meer hierover. Stay tuned…

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s