Nieuw jaar, nieuwe website

Onze nieuwe website staat online! Op open-overheid.nl vind je vanaf nu alles over de groeiende beweging rond Open Overheid. Onder meer interviews, een speciale netwerkpagina en een toolkit.

Via de feedbackbutton ontvangen we graag reacties. Volgende week gaat het bordje ‘beta’ eraf en starten we een campagne om de website te promoten. Help je mee om http://www.open-overheid.nl nog beter te maken?

screenshotwebsiteDef

We zien je graag op www.open-overheid.nl

Advertenties

Waarom Open Overheid?

We beginnen 2015 met een 2-minuten-filmpje over het Daarom van Open Overheid.

    “De essentie van Open Overheid is dat de overheid afleert om zichzelf als het middelpunt te zien” – Jan Andries Wolthuis

    “Weten wat er gebeurt, zodat je het kunt veranderen. Dat is eigenlijk de basis van een democratie” – Wil Post

    “Ik denk dat Open Overheid juist in deze tijd heel erg kansrijk is vanwege de technologische vooruitgang” – Isabel Brouwer

Waarom vind jij Open Overheid belangrijk? Ga in gesprek op LinkedIn.

P.S.1 Hartelijk dank voor alle reacties op de testversie van onze website http://www.open-overheid.nl. We zijn druk bezig met het voorbereiden van de live-gang. Stay tuned.
P.S.2 Verder verfijnen we ons Werkplan voor 2015. Wil je meedenken? Stuur dan voor 23 januari 2015 een bericht.

Open over gedragsverandering (VOL)

32-maart2

Hoe kunnen wij op een transparante manier gedragswetenschappelijke inzichten inzetten bij onze uitvoeringsinstellingen? Liza Luesink geeft een kijkje achter de schermen hoe de Belastingdienst slim gebruik maakt van gedragswetenschappelijke inzichten. Wist je bijvoorbeeld dat mensen eerlijker zijn als ze de handtekening bovenaan het formulier moeten zetten in plaats van onderaan? Vervolgens buigen we ons over de vraag hoe de Belastingdienst en anderen dit op een Open manier kunnen doen. Dit levert een advies aan Liza én inspiratie voor de eigen organisatie op.

Praktisch (bijeenkomst is VOL geboekt)

Datum: 26 februari 2015
Start: 10.00 uur
Einde: 12.00 uur
Locatie: Utrecht, Graadt van Roggenweg 500 (Belastingdienst), Zaal 3
Organisatie: Liza Luesink (Senior Gedragsverandering Belastingdienst) en Mikis de Winter (Leer- en expertisepunt Open Overheid)
Nadere informatie: Dit is de tweede bijeenkomst van de leerkring Open Overheid voor uitvoeringsinstellingen: eerdere bijeenkomsten
Doelgroep: Als je geïnteresseerd bent in gedragsverandering en Open Overheid en werkt bij een uitvoeringsinstelling van de Overheid dan behoor jij tot onze primaire doelgroep
Aanmelden

Van Budgetmonitoring tot Buurtbegroten (VOL)

openbuurtbegroting

Budgetmonitoring is hot. En dat is niet alleen omdat het idee uit Brazilië komt. Op meerdere plekken in Nederland lopen pilots budgetmonitoring. Met deze tool krijg je zicht op begroting en besteding van overheidsgeld bij jou in de buurt. Kan deze openheid over geld een opstapje zijn naar het met bewoners samen opstellen van een Buurtbegroting? Of een opmaat richting een Open Aanpak waarbij bewoners de overheid uitdagen met een plan dat beter en goedkoper is? Hoe ontwikkelde budgetmonitoring zich in Brazilië? En hoe gaat het met de pilots in Nederland? Of ben je geïnteresseerd in budgetmonitoring voor jouw gemeente? Tijdens de leerkring Open Overheid op 22 januari gaan we over deze en andere vragen in gesprek.

Praktisch (Bijeenkomst is VOL geboekt)
Datum: 22 januari 2015
Start: 10.00, inloop met koffie vanaf 9.00
Einde: 12.30 met een gezamenlijke lunch
Locatie: De Meevaart in Amsterdam, Balistraat 48A, hartje Indische Buurt.
Organisatie: Centrum voor budgetmonitoring en burgerparticipatie, gemeente Amsterdam, ministerie van BZK en het Leer- en Expertisepunt Open Overheid
Doelgroep: Er zijn nog ca. 5 plaatsen beschikbaar. We zoeken vooral nog mensen uit Oldebroek, Tynaarlo, Hattem, Waalwijk, Delft, Groningen en Almere. Als je geïnteresseerd bent in Budgetmonitoring voor één van deze gemeenten meld je dan nog aan.
Aanmelden: Laat weten dat je komt aan mikis@open-overheid.nl

Middagprogramma (optioneel)
Op dezelfde dag (22 januari) vindt in De Meevaart een bijeenkomst plaats van het Netwerk Overheids Participatie. Dit is vanaf 13 uur, inloop vanaf 12.30 met een lunch, gezamenlijk met de bezoekers van het ochtendprogramma. Het Leer- en Expertisepunt beveelt deelname aan het Netwerk Overheids Participatie van harte aan in combinatie met het ochtendprogramma over budgetmonitoring. De doelgroep bestaat uit gemeenteambtenaren die zich bezighouden met inspraak en participatie.

Samenvatting van de uitnodigingsmail: “Bij deze bijeenkomst sta jij centraal: wat helpt (jou) bij Overheids Participatie? We beginnen plenair met een aftrap van Jornt van Zuylen. Hij geeft ons (bijna) alle updates uit overheidsparticipatieland die we niet mogen missen. Zoals nieuwe publicaties, ontwikkelingen en interessante bijeenkomsten. Daarna gaan we aan de slag. Vincent van Stipdonk en Jornt van Zuylen lichten toe waarmee. Een tipje van de sluier? We verdelen ons over vier thema’s, bijvoorbeeld Doel, Raad, Intern en Geld. In subgroepjes geven we dan een inhoudelijke aftrap en benoemen we de relevante inhoud en gewenste vorm van het eindproduct dat we plenair gaan pitchen. Natuurlijk is er ook ruimte voor intervisie tijdens de bijeenkomst.”

Nieuwsgierig? Meer informatie en aanmelden.

Noot: de afbeelding bovenaan deze post is afkomstig van http://www.openbuurtbegroting.nl (met dank aan BMA Collective).

Heeft de burger hier wat aan?

Toegevoegde waarde voor de Groningers moet het leidend principe worden, in plaats van regelgeving, zo poneert Anne Marie Schipper. Zij werkt als projectleider aan een actieplan voor de provincie Groningen 2015 -2017. Wij vroegen haar wat ze bedoelt met de doelen democratisering, socialisering en economisering. En we spraken over de effecten en baten en ook over gedragscomponent die bij Open Overheid hoort.

Lees verder

10 Redenen om niet met Open Overheid te beginnen

Als je nog niet met Open Overheid bezig bent dan helpen wij van het Expertisepunt je graag om een begin te maken. Wij van WC-eend adviseren WC-eend? Nee hoor, er zijn wel degelijk sterke redenen om niet met Open Overheid te beginnen. Er zitten namelijk tien bijzonder duistere kanten aan Open Overheid:

1. Je ontslaat de automatische piloot
Je kunt niet meer by default gesloten zijn als overheid. Maar ‘altijd transparant’ stuit ook op bezwaren zoals privacy van personen en andere uitzonderingsgronden zoals die in de Wob (Wet openbaarheid van bestuur) zijn geformuleerd. Zelf nadenken dus. Als je vindt dat je daarvoor niet bent aangenomen dan kun je Open Overheid maar beter aan anderen overlaten.

2. Je wereldbeeld staat op z’n kop
Je kunt niet meer denken dat burgers zich moeten voegen naar de overheid. Als je start met Open Overheid ga je denken vanuit inwoners, ondernemers en initiatiefnemers. Jouw organisatie staat niet meer in het centrum en de rest van Nederland draait er omheen. Het maatschappelijk netwerk staat centraal en de overheid is blij dat het daarin mag participeren.

Lees verder

Open die klep, en laat zien wat je heb!

petermillenaar

Peter Millenaar windt er geen doekjes om: open moet het zijn. ‘Zijn’ provincie Groningen was de eerste provincie die financiële gegevens als Open Data publiceerde. Open Verantwoording, dus. Als @hetkanweljurist op twitter en als senior informatiemanager van de provincie Groningen was hij daar een belangrijke aanstichter van. We voerden een geanimeerd gesprek met Peter en sleepten een hele serie tips bij hem vandaan.
Lees verder